كرسي علمي ترويجي
روز معلم
و
L
نشست ریاست دانشگاه با انجمن علمی
افتتاح یوسرن
تجمع اعتراض آميز
يادواره
ماه رمضان
وو
اردو
استارتآپ
خط مشی دانشگاه اراک در ارتباط با پیشگیری از مصرف مواد

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری