تقدير رئيس مركز نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم از هيأت نظارت و ارزيابي استان مركزي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ هيأت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان مركزي از سوي دكتر سعدان زكاني  رئيس مركز نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تلاش و مسئوليت پذيري در راستاي تحقق اهداف نظارت و ارزيابي موسسات آموزش عالي مورد تقدير قرار گرفت.

روابط عمومي دانشگاه اراك اين موفقيت را  تبريك عرض نموده و توفيقات روز افزون را از درگاه احديت براي اين حوزه آرزومند است.

 

لينك فايل تقديرنامه وزرات علوم، تحقيقات و فناوري

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری