رتبه هاي برتر دانشجويان دانشگاه اراك در مرحله اول بيست و دومين المپياد علمي - دانشجويي

سركار خانم فاطمه ذكريا دانشجوي محترم رشته زبان و ادبيات فارسي – رتبه 1
سركار خانم الهه آقا صالحه دانشجوي محترم رشته مهندسي كامپيوتر – رتبه 1
جناب آقاي حسن جيريايي شراهي دانشجوي محترم رشته مهندسي مواد و متالورژي – رتبه 3
سركار خانم اكرم خان آبادي دانشجوي محترم رشته زبان و ادبيات فارسي – رتبه 5
موفقيت شما آينده سازان كشور در كسب رتبه هاي برتر در مرحله اول بيست و دومين المپياد علمي – دانشجويي كشور و راهيابي به مرحله نهايي را خدمت شما و جامعه دانشگاهي استان مركزي صميمانه تبريك عرض مينماييم.

گروه دانشجويان استعداد هاي درخشان دانشگاه اراك- روابط عمومي دانشگاه اراك


لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری